LMK Sezimovo Ústí Modelářské články

LMK Sezimovo Ústí


Liga házecích kluzáků v Sezimově Ústí 2013

(autor: Jan Čihák, autor fotografií: Petr Hynek)

Tradiční soutěž házecích kluzáků, kterou pořádal LMK Sezimovo Ústí, se opět v letošním roce konala na letišti AEROKLUBU Tábor. Článek si dovolím zahájit trošku netradičním způsobem. Domnívám se, že právě házecí kluzáky, házedla jsou ideální kategorií pro vstup mladých adeptů do leteckého modelářství. Počátkem mohou být právě veřejné soutěže, jako je Sezimácká liga, později krajské přebory, které vyvrcholí každoročně mistrovstvím České republiky, z nichž je některé speciálně určené pro žáky a juniory. Právě nejmladší žáci a jejich podpora by měla být prioritou pro SMČR. Bez početné členské základny mládeže není možné mít v budoucnosti úspěšné reprezentanty v leteckém modelářství. S tím většina leteckých modelářů souhlasí, a to včetně předsednictva SMČR i vedoucích leteckomodelářských kroužků. I přes tuto skutečnost se v současné době nejen letecké modelářství potýká s nedostatkem mladých adeptů. V ostatních sportovních odvětvích se z tohoto důvodu objevují soutěže, které jsou určené jen pro děti a mládež. Často probíhají společně se soutěží dospělých, ale všichni mladí jsou hodnoceni zvlášť, ve vlastní kategorii, která odpovídá jejich fyzickým dispozicím a výkony jednotlivců lze tak adekvátně srovnávat.

Autor článku a vítěz Sezimácké ligy Jan Čihák se svým modelem Z hlediska sportovního tréninku nebo sportovní přípravy dětí je jen velmi těžko představitelné srovnávat výkony dětí, které nejsou na stejném stupni vývoje,pokud jde o biologický věk. Biologický věk lze zjednodušeně charakterizovat tak, že se jedná o věk „na který dítě vypadá“. Biologický věk je možné určit podle několika metod. Nejčastěji se využívá srovnávání antropomotorických parametrů (růstový věk), osifikace kostí (kostní věk), stupeň rozvoje sekundárních pohlavních znaků (pohlavní věk) a případně zubní věk. Jak je zřejmé, bilologický věk se tedy značně liší od věku kalendářního. Kalendářní věk je určen datem narození a je velmi snadné jej určit. Tento věk však nemusí plně korespondovat s věkem biologickým, který je pro výkon v soutěži mnohem důležitější. V této situaci zůstává skutečně rozum stát nad hodnocením žákovských soutěží, obzvláště pak mistrovství České republiky pro žáky a juniory, kdy od sebe nejsou odlišeni mladší a starší žáci ani za pomoci kalendářního věku. Pokud přijmeme tézi, že házecí kluzáky jsou stavebně velmi jednoduché modely a jsou tedy vhodné pro začínající letecké modeláře, pak je výše zmíněná skutečnost jen velmi těžko pochopitelná. Na jednu stranu si všichni přejí, aby bylo letecké modelářství co nejvíce rozšířeno, na straně druhé neexistuje vrcholná soutěž v podobě MČR pro nejmladší účastníky – mladší žáky. To vše je ještě navíc umocněno skutečností, že se stanovuje limit, který určuje počet nalétaných sekund pro postup na MČR a který je pro nejmladší modeláře velmi těžko dosažitelný, téměř nedosažitelný. Počet žáků se tak na MČR neustále snižuje, což potvrzují výsledkové listiny i organizátoři těchto soutěží. Nepřísluší mi hodnotit snahu všech zodpovědných osob, ale troufám si tvrdit, že v případě zavedení věkové kategorie mladších žáků, respektive jejich samostatného hodnocení na MČR, může být jen přínosem.

Svůj názor mohu podložit jednoduchou teorií, která je velmi úzce spojena s praxí. Každý jedinec s při uspokojení základních potřeb se seberealizuje v nejrůznějších oblastech, jednou z nich může být i sport – letecké modelářství. V případě, že se mu seberealizace nedaří, této činnosti po čase zanechá. Pokud srovnáváme výkony mladších žáků s výkony žáků starších, mohou jim mladší v kategorii házecích kluzáků v převážné většině jen velmi těžko konkurovat, a to především díky vývinu a vývoji.

Autor fotografií k článku o Sezimácké lize, Petr Hynek z Veselí, akciMladší žáci se pak při nastaveném limitu nedostanou na MČR vůbec, anebo podaří-li se jim přesto extrémně vysoký limit splnit, jsou následně velmi rychle umlčeni na MČR, kde jsou srovnáváni s nepoměrně fyzicky vyspělejšími jedinci. Setkáváme se pak s argumentací o úrovni vrcholných soutěží, o nutnosti omezení počtu soutěžících atd. Důsledkem toho všeho je nedostatečná členská základna mládeže, která se posléze může promítnout až do reprezentace. Jako podpora mládeže jsou vymýšleny nové kategorie, které mají cíleně zvýšit členskou základnu. Přitom by stačilo možná využít již zavedených a stavebně jednoduchých kategorií jako jsou házecí kluzáky.

Házecí kluzáky jsou možná pro mnohé podřadnou kategorií, která jen „huntuje“ tělo. Ale právě přirozené pohybové činnosti, jakými je běh, skok, hod velmi výrazně podporují motorický vývoj dětí. Pořádání ligy v této jednoduché a levné kategorii je zcela jednoznačně prospěšné přirozenému pohybovému rozvoji dětí a mládeže. Předchozí řádky jsou shrnutím několika jednoduchých poznatků z psychologie a oblasti sportovního tréninku. V neposlední řadě mají být motivační i pro všechny, kdo s mládeží pracují.

Uspořádání soutěže házecích kluzáků je poměrně jednoduchá a nenáročná záležitost. Sezimácké zimní ligy házedel se zúčastnilo na padesát modelářů z Písku, Dražic, Tábora, Veselí nad Lužnicí, Kardašovy Řečice a samozřejmě pořádajícího Sezimova Ústí. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích.Soutěž probíhala pětikolově, přičemž do celkového pořadí se započítávaly tři nejlepší dosažené výkony. Vyhlášení vítězů předešlého kola vždy proběhlo před započetím následující soutěže, podobně jako je tomu u Pražské ligy. První tři v každé věkové kategorii obdrželi od pořadatelů věcnou cenu a diplom. Při celkovém vyhlášení všichni mladí modeláři dostali věcné ceny, aby neodcházeli ze soutěže zdrceni z porážky. Tři nejlepší sportovci z celkového pořadí získali mimo věcných cen i poháry.Počasí na jednotlivých kolech bylo v letošním roce nejen mrazivé, ale rovněž i často větrné. Plocha letiště Tábor je však pro létání s házedly dostačující, a to i při silném větru. Vítězové v jednotlivých kategoriích dosahovali nejen vyrovnaných, ale i velmi výrazných výsledků, které jsou hodné ocenění a experti zabývající se házecími kluzáky tak jistě učiní.

Vít Krátký z LMK Dražice je úspěšný reprezentant v kategorii F1B, a několikanásobný vítěz MČR pro žáky a junioryJak to vše dopadlo? V kategorii mladších žáků zvítězil favorizovaný Lukáš Halaš z Dražic, druhé místo obsadil Jan Pavlík z LMK Sezimovo Ústí a na třetí příčce se umístil Jakub Radovský z LMK Dražice. Starší žáci byli plně v režii modelářů z Dražic, kde si vítězství vylétal Jaroslav Halaš, následovaný Petrem Novotným který reprezentuje v kategorii F1B (oba z LMK Dražice) a třetí medailovou příčku si zaslouži Ondřej Sejk z LMK Sezimovo Ústí. V juniorské kategorii po dramatickém boji zvítězil Martin Dvořák před Vítem Krátkým (rovněž reprezentantem v kategorii F1B) a Martinem Bartoníkem, všichni z LMK Dražice. Seniorskou kategorii ovládl Jan Čihák z LMK Sezimovo Ústí, druhá příčka patřila s přehledem Martinu Sejkovi a třetí místo vybojoval Daniel Šimek (oba rovněž z LMK Sezimovo Ústí).

Závěrem nezbývá než poděkovat obětavým pořadatelům a především časoměřičům, bez nichž by se Sezimácká zimní liga házedel nemohla uskutečnit. Celou ligu hodnotím jako velmi úspěšnou veřejnou soutěž, která nejen dobře vyplní zimní přestávku v létání s ostatními volnými kategoriemi, ale především dokáže přitáhnout k létání nejmladší. Pro letošní ročník se podařilo díky Aeroklubu Tábor sehnat pro vítěze poukazy na vyhlídkový let jako sponzorský dar, za co chci jménem LMK Sezimovo Ústí poděkovat.LMK Sezimovo Ústí & Jan Čihák & Petr Hynek (fotografie) ©2013